Phoenix Surowce Sp. z  o.o. realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi Priorytetowej RPO WM: III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości

Numer i nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014 – 2020: 3.3 Innowacje w MŚP

Instytucja, w której wniosek został złożony: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Tytuł projektu:

Wprowadzenie na rynek nowych produktów, będących wynikiem prac B+R zaawansowanych nanomateriałów aerożelowych o zmniejszonym śladzie węglowym do zastosowań w nowoczesnych produktach termoizolacyjnych i innych, oraz pojemników transportowych dla substancji termo wrażliwych m.in. leków, insuliny i innych.

Opis projektu:

Projekt dotyczy wprowadzenia na rynek i do oferty wnioskodawcy nowych produktów będących wynikiem prac B+R – zaawansowanych nanomateriałów aerożelowych o obniżonym śladzie węglowym, do zastosowań w nowoczesnych produktach termoizolacyjnych i innych, oraz pojemników transportowych dla substancji termo wrażliwych m.in. leków, krwi, insuliny, żywności i innych.

Projekt obejmuje zakup urządzeń technologicznych niezbędnych do produkcji nowych produktów – aerożeli, o obniżonym śladzie węglowym, jak i własnych pojemników do transportu materiałów wrażliwych na zmiany temperatury. Wdrożenie nowych produktów jest wynikiem przeprowadzonych przez wnioskodawcę własnych prac B+R, których wyniki umożliwiają realizację wnioskowanej inwestycji produkcyjnej.

W ramach projektu zostaną zrealizowane prace: zakup i instalacja urządzeń do produkcji aerożeli wraz z innowacyjnymi rozwiązaniami odzysku substratów z produkcji, w celu zamknięcia obiegu materiałowego, minimalizacji powstających odpadów i racjonalnej gospodarki surowcowej. Ponadto zrealizowana zostanie adaptacja pomieszczeń do wymogów produkcji aerożeli jak i z uwzględnieniem BHP.

Dodatkowo w celu zapewnienia ciągłości zasilania i maksymalizacji wykorzystania energii z OZE w procesie produkcyjnym, posiadana przez wnioskodawcę elektrownia słoneczna zostanie doposażona w baterię, co obniży ślad węglowy.

Projekt obejmuje innowacje produktowe jak i procesowe będące wynikiem własnych prac badawczych wnioskodawcy. Wprowadzone do oferty zostaną nowe innowacyjne produkty nanomateriałowe, których odbiorcami będą polskie firmy z wielu sektorów w tym producenci materiałów izolacyjnych, przeszkleń architektonicznych, urządzeń elektronicznych, wyrobów BHP, izolacji termicznych dla wysokich i niskich temperatur, sektor kosmiczny, i wiele innych branż w woj. mazowieckim i Polsce. Nowe produkty charakteryzują się najwyższymi właściwościami izolacyjnymi i bardzo niską masą co czyni je wyjątkowymi nowoczesnymi nanomateriałami do wielu zastosowań.

Wartość projektu ogółem: 1 239 800,00 zł

Wydatki kwalifikowane: 1 015 000,00 zł

Dofinansowanie z UE: 812 000,00 zł

Okres realizacji projektu: od 03.04.2023 do 29.12.2023

ZAKUPY

W ramach realizacji w/w projektu, Firma poszukuje dostawców na poniższe urządzenia i materiały.

Zapraszamy potencjalnych wykonawców, dostawców z odpowiednim doświadczeniem do składania ofert na planowane do dostawy zakupy:

– Wyposażenie laboratoryjne i kontroli jakości: Waga laboratoryjna, szkło i wyposażenie laboratoryjne, dygestorium, regały na szkło i odczynniki, mieszadła, płyta grzewcza, rozdrabniacz młynek laboratoryjny, i inne drobne sprzęty do kontroli jakości.

– Sprzęt BHP i monitoringu środowiska pracy: wyposażenie pracowników i stanowisk pracy, oznaczenia, detektory gazów, i inne.

– Wyposażenie produkcyjne i magazynowe: Waga, drukarka etykiet, zgrzewarka folii, suszarka, piec, sito, stacja RO do oczyszczania wody i inne.

– Urządzenia technologiczne do produkcji aerożeli w technologii SOL-GEL z suszeniem nadkrytycznym CO2: Reaktory do nadkrytycznego suszenia aerożeli przy użyciu CO2, mieszalnik, absorber oparów z wyciągiem mechanicznym, dozowniki, agregat chłodnicy, sterowanie i wizualizacja procesu SCADA, i inne wymagane urządzenia technologiczne jak pompy, zbiorniki, wymienniki ciepła, konstrukcje, oprogramowanie, czujniki urządzenia wykonawcze zawory itd.

– Urządzenia do odzysku i oczyszczania rozpuszczalników i ich ponownego użycia: Komora kondensacyjna rozprężna, Zestaw do procesów membranowych, wyparka próżniowa,

– Odczynniki, materiały i surowce do testów i uruchomienia urządzeń technologicznych: Materiały i surowce, odczynniki chemiczne, substraty, katalizatory, gazy techniczne, wykonanie prototypowych pojemników np. w technologii wydruku 3D,

 

Zainteresowanych potencjalnych oferentów/wykonawców zapraszamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów, wymagań i zakresu oferty.

PRZEBIEG REALIZACJI PROJEKTU

Realizacja projektu przebiegła w miarę zgodnie z zaplanowanym harmonogramem 🙂 bo jak to w życiu pojawiły się też opóźnienia których nie dało się przewidzieć. Ale najważniejsze jest to że projekt został zrealizowany w pełni, z niewielkimi zmianami względem zaplanowanego zakresu.

Osiągnięto wszystkie zakładane cele i wskaźniki, i złożone zostały dokumenty do jego końcowego rozliczenia.

Zrealizowano prace związane z przygotowaniem projektu i miejsca realizacji, oznaczono miejsce realizacji i przeprowadzono adaptację pomieszczeń. Następnie sukcesywnie rozpisano zamówienia i wyłoniono dostawców poszczególnych urządzeń technologicznych, produkcyjnych i wyposażenia. Dostawcy w miarę realizacji zamówień dostarczali poszczególne przedmioty zamówienia. Po czym możliwe było rozpoczęcie prac nad przegotowywaniem naszych nowych produktów – aerożeli i pojemników termoizolacyjnych.

Poniżej zamieszczamy kilka ze zdjęć dokumentujących i promujących nasz projekt. 

Skip to content